Prawa autorskie

@Copyright Bolf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest właścicielem wszystkich opublikowanych na stronie internetowej www.denley.pl treści, w tym zwłaszcza zdjęć produktowych, grafik i logotypów, oraz posiada do nich pełne prawa autorskie, które podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Bolf Sp. z o.o. posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia banerów reklamowych. Bolf Sp. z o.o. nie zezwala na jakiekolwiek korzystanie z niniejszych utworów, w szczególności ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub dystrybuowanie, bez wiedzy i uprzedniej pisemnej zgody Bolf Sp. z o.o. pod rygorem wystosowania odpowiednich roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich oraz skierowania sprawy na drogę postępowania karnego. Kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych w całości lub w części jakichkolwiek utworów stanowiących przedmiot praw Bolf Sp. z o.o. jest zabronione i grozi sankcjami na gruncie prawa cywilnego oraz karnego.
pixel