Regulamin Karty Stałego Klienta sklepu stacjonarnego Denley.pl

REGULAMIN
Karty Stałego Klienta sklepu stacjonarnego Denley.pl

 • 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta (określana dalej jako: Karta) sklepu stacjonarnego Denley.pl (określany dalej jako: Sklep).
 • 2. Lokalizacja sklepu: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.
 • Karta wydawana jest przez: ”BOLF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze wpisaną pod numerem 0000529285 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP: 9291861928, REGON: 360003583, adres: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra (określany dalej jako: Spółka).
 • 3. Karta przyznawana jest każdej osobie fizycznej (określanej dalej jako: Klient), dokonującej zakupów w Sklepie, która:
  • 1) dokona jednorazowego zakupu w Sklepie na kwotę powyżej 500,00 złotych;
  • lub
  • 2) w jednym miesiącu kalendarzowym dokona minimum 4 zakupów w Sklepie na kwotę 150,00 złotych każdy z zakupów i potwierdzi te okoliczności, np. poprzez okazanie pracownikowi paragonów.
 • 4. Karta uprawnia do otrzymania rabatu w wysokości 10% przy zakupie towarów oferowanych przez Spółkę w Sklepie. Rabat uzyskany z tytułu posiadania Karty nie łączy się z innymi promocjami / działaniami marketingowymi Spółki skierowanymi do ogółu klientów. Klient decyduje o wyborze rodzaju rabatu z którego skorzysta przy zakupach w Sklepie.
 • 5. Spółka zastrzega sobie prawo do wyłącznie określonych towarów oferowanych w Sklepie z rabatu przysługującego z tytułu posiadania Karty.
  • 1) Użytkownik może zrealizować wyłącznie Karty uprzednio aktywowane przez Klienta poprzez ich zasilenie kwotą wartości do wykorzystania. Aktywacja kart następuje w terminie 24 godzin od dnia ich zasilenia kwotą wartości do wykorzystania.
 • 6. Karta wydawana jest w Sklepie po dokonaniu zakupu, o którym mowa w punkcie 4.1. niniejszego Regulaminu lub po dokonaniu i potwierdzeniu dokonaniu zakupów, o których mowa w punkcie 4.2. niniejszego Regulaminu.
 • 7. Karta ma charakter karty na okaziciela. Do skorzystania z Karty wymagane jest jej okazanie pracownikowi Sklepu. Z karty może korzystać wyłącznie osoba, która dokonała zakupów określonych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu.
 • 8. Karta jest bezpłatna.
 • 9. Karta ważna bezterminowo.
 • 10. Spółka jest właścicielem Karty. Spółka nie ponosi jednak odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Karty przez Klienta. Nie ma możliwości uzyskania duplikatu Karty w przypadku jej uszkodzenia lub utraty.
 • 11. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.denley.pl.
 • 12. Regulamin może być zmieniony przez Spółkę w każdym czasie bez podania przyczyny, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Klientów poprzez umieszczenie zmienionego Regulaminu w Sklepie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny również na stronie internetowej www.denley.pl.
 • 13. Spółka może bez podania przyczyn postanowić o zawieszeniu lub zakończeniu programu lojalnościowego pn. Karta Stałego Klienta sklepu stacjonarnego Denley.pl, którego zasady określa niniejszy Regulamin. O zamiarze zawieszenia lub zakończenia obowiązywania programu lojalnościowego Spółka zawiadomi Klientów poprzez stosowne ogłoszenie w Sklepie z 30 dniowym wyprzedzeniem oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.denley.pl. W przypadku zakończenia programu lojalnościowego nowe Karty nie będą wydawane.
 • 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2016 roku.
pixel