Informacja o planowanym połączeniu

Informacja o planowanym połączeniu

W związku z planowanym połączeniem spółek BOLF Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze (spółka przejmowana) oraz BOLF Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (spółka przejmująca) w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1 w zw. z art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, na podstawie art. 500 § 21 ww. ustawy, zarządy obu łączonych spółek niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki przejmującej, Plan Połączenia. Dokumenty te będą dostępne na niniejszej stronie internetowej do momentu zakończenia zgromadzeń wspólników na których podjęte zostaną uchwały o połączeniu.

Plan połączenia
pixel